Helena Väljaste

Helena Väljaste copy

Miks MI? MI-s on võrratult palju olulisi elemente, mis on hädavajalikud heaks ja sujuvaks suhtlemiseks. Leian, et MI rikastab oluliselt iga nõustava töö tegija tööriistakohvrit, olenemata sellest, kas ta kasutab sealsest rikkalikust varamust vaid mõnda nippi või rakendab MI-d süsteemselt ja läbivalt. Ise kasutan MI alaseid oskuseid igal koolitusel ja individuaalsel teraapiasessioonil, sest MI hõng on selline, mis on imbunud minu elukanga kiududesse.

Kuulumised organisatsioonidesse: MTÜ EMITA ja MTÜ Vaikuseminutid asutaja- ja juhatuse liige
Pakutavad MI teenused: MI koolitused (sissejuhatus, algtase, kesktase, MI gruppides, tellimustööna valmivad koolitused), isiklik motivatsiooninõustamine ja motivatsioonigrupid
Tegutsemisalad: psühholoogia, nõustamine ja psühhoteraapia, teadvelolek, motivatsioon
Keeled, milles töötan: eesti ja inglise keel
Kontakt: helena@meelerahu.ee; +372 524 6699

MI CV:
Minu väljaõpe MI-s
2015 2 päeva MITI-4 (juuni, D. Ernst)
2013 3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: treenerikoolitus (aprill kuni juuli; I. Karton & T. Jürjen)
2013 2 päeva Motivational Interviewing in Groups: A practitioner workshop (juuni; K. Ingersoll, J. Porter & C. Wagner)
2011 2 päeva MI edasijõudnute kursus (oktoober; I. Karton)
2011 3 päeva MI Coding, Feedback and Coaching (märts; R. Gingerich)
2011 2 päeva MI- baaskoolitus (jaanuar; I. Karton)

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2016 EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20. mai 2016, Tallinnas, ettekande “MI ja Vaikuseminutid“ läbiviija
2015 EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18. juuni 2015, Tartus, osaleja
2014 EMITA konverents „Motivatsioon arengu toetajana“ 28. veebruaril 2014, Saugas Pärnumaal, töötoa “Motiveeriv Intervjueerimine muutuste ja arengu toetajana organisatsioonis”  läbiviija
2014 EMITA töötuba „Krakovi muljed ja kogemused II osa“ 4. jaanuaril 2014, Tallinnas, osaleja
2013 EMITA konverents „Millised on võimalused kasutada motiveerivat intervjueerimist töös noortega?“ 8. märtsil 2013, Tartus, töötoa “Kuidas rakendada MI-d gruppides” läbiviija
2012 EMITA Motiveerivat intervjueerimist tutvustav seminar kõigile huvilistele 2. märtsil 2012, Tallinnas, töötoa “Käitumist ja eluviisi muutev nõustamine” läbiviija
2011 EMITA töötuba „Sheffield’i MINT Forum’i kogemuse jagamine“ 26. novembril 2011, Tallinnas, osaleja
2011 EMITA töötuba „MI in Health Care“ tõlkimine – terminoloogia määratlemine. Missiooni ja visiooni ning tegevuskava koostamine“ 17. septembril 2011, Türil, osaleja

Läbiviidud MI koolitused

2016 MI telefoninõustamises: Ida-Tallinna Keskhaigla. Sihtrühm: klienditeenindajad, arstid, pereõed. Maht 4 ak.h.
2015-2016 MI-l baseeruvad supervisioonid: „Murdepunkt“. Sihtrühm: riskilaste ja –noortega töötavad spetsialistid. Maht 21 ak.h.
2015 MI-l baseeruvad käsiraamatu koolitused: „Murdepunkt“. Sihtrühm: riskilaste ja –noortega töötavad spetsialistid. Maht 48 ak.h.
2015 MI gruppides: „Murdepunkt“. Sihtrühm: riskilaste ja –noortega töötavad spetsialistid. Maht 78 ak.h.
2015 MI algtase: „Murdepunkt“. Sihtrühm: riskilaste ja –noortega töötavad spetsialistid. Maht 52 ak.h.
2015 MI algtase: „TULUKE“ – Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis. Sihtrühm riskilaste ja –noortega tegelevad õpetajad ja spetsialistid. Kogumaht: 78 ak.h.
2015 Videoloengud “MI kodukülastuses”: Päästeamet. Sihtrühm: päästeametnikud, kodukülastajad. Maht 14 ak.h.
2015 MI algtase: Karjäärinõustajate Ühing. Sihtrühm: karjäärinõustajad. Maht 26 ak.h.
2014 MI kesktase: Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus. Sihtrühm: psühholoogid, logopeedid, noorsootöötajad. Maht 78 ak.h.
2014 MI algtase: Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus. Sihtrühm: psühholoogid, logopeedid, noorsootöötajad. Maht 52 ak.h.
2014 Motiveeriv nõustamine kodukülastuses – koolitajate koolitus: Päästeamet. Sihtgrupp: päästjad, ennetajad ja komandode pealikud. Kogumaht 16 ak.h.
2014 MI telefoninõustamises: Ida-Tallinna Keskhaigla. Sihtrühm: klienditeenindajad, arstid, pereõed. Maht 4 ak.h.
2013 MI sissejuhatus: Lundbeck Eesti AS. Sihtrühm: Tartu Ülikooli psühhiaatria residendid. Maht 7 ak.h.

Muu MI-ga seotud tegevus

2013-2015 olen osalenud erinevates koolitusprojektides kodeerija ja superviseerijana. Nt Tervise Arengu Instituudi esmatasandi meditsiinitöötajate ja perearsti residentide koolitustel; Murdepunkti riskilaste ja –noortega tegelevate spetsialistide koolitustel ning Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse alg- ja kesktaseme koolitusel.