EMITA

EMITA suveseminar 6.-7. augustil Põlvamaal

6.-7. augustil toimub Põlvamaal, Mammastes EMITA liikmete selleaastane suveseminar, kus lisaks heade kaaslastega koosolemisele toimetatakse MITI manuaaliga, et eesti keelde kohandada uuenenud MI terminoloogiat. Arutatakse sel aastal avatud kooli ning järgmise aasta plaanis oleva MI treenerite koolituse teemadel ja tehakse tutvust protsessi kaardistamise võimalustega, mida saab appi võtta, kui on soovi tõhustada oma klienditööd.


Rahvusvaheline MI treenerikoolitus Eestis

MTÜ Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu assotsiatsioon on alustanud läbirääkimisi rahvusvahelise MI treenerite võrgustikuga MINT Inc, et 2017.a sügisel viia Eestis ja eesti keeles läbi treenerikoolitus MINT-endorsed TNT (training new trainers). Selle koolituse läbimine vastab kõigile MINT nõuetele ning seeläbi saab osaleja ka rahvusvahelise võrgustiku liikmeks.

Isikutel, kes on huvitatud, koolitusel osalemisest, palume endast teada anda täites lühike registreerumisvorm SIIN.

Juhul, kui olete vormi täitnud juba läbi meie FB lehe, pole tarvidust seda teist korda teha.

Seeläbi saame TNT koolitust puudutava info otse huvilistele edastada.

Kuna TNT osalemine nõuab kandidaadilt heal tasemel MI valdamist ning töönäidise edastamist, pakub EMITA KOOL soovijatele enesetäiendamise võimalusi. Infot koolituste kohta leiate altpoolt. Koolitused on avatud kõigile huvilistele hoolimata sellest, kas nad MI treeneriks saada soovivad või TNT osaleda tahavad.


2016 sügisel toimuvad MI avatud koolitused

ALGTASE: 30, 31.08 ja 30.09 2016 Tartus

Koolitus on suunatud kõigile neile, kes soovivad MI-ga tutvust teha. Algtaseme kursus annab Sulle hea ülevaate motiveeriva intervjueerimise põhimõtetest, vaimsusest ja kasutatavatest tehnikatest. Kursus on disainitud selliselt, et saaksid võimalikult palju õppida läbi isikliku kogemuse – ainult nii muutub teadmine päriselt Sinu omaks. Koolituse kohta loe täpsemalt SIIT.

KESKTASE: November-detsember 2016 Tartus

Koolitus on suunatud kõigile neile, kes on läbinud MI algtaseme koolituse ning soovivad selles vallas ennast põhjalikumalt arendada ja seeläbi praktikuna kindlamalt tunda.Kursus on disainitud selliselt, et läbi praktiliste kodutööde ja nende analüüsi, millele saad kursuse jooksul igakülgselt tagasisidet, arened praktikuna. Kesktaseme kursuse läbimine on eelduseks osalemaks MI treeneri koolitusel (milleks on suurepärane võimalus 2017 sügisel, kui Eestisse on tulemas rahvusvaheline treenerikoolitus). Koolituse kohta loe täpsemalt SIIT.

Koolitustele saab ennast registreerida SIIT.

Lisainfo: Raili Juurikas; raili@emita.ee


14.juunil toimus avatud koolitusena sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse

Sageli tuntakse huvi MI koolituste vastu. Enamasti teeme tellimuskoolitusi, kuid viimasel aastal oleme hakanud huvilisi nn ootelisti koguma. Nimekiri on saanud päris pikk ning suvehakul toimuski EMITA KOOLi poolt korraldatud esimene avatud koolitus, seekord siis 1-päevane sissejuhatav koolitus Tallinnas, Tallinna Ülikooli ruumides. Huvi oli küll suur, kuid aeg ja koht sobisid 11-le innustunud koolitatavale. Oli praktiline päev, täis harjutusi ning arutelusid ning isu MI vallas ennast edasi arendada tõusis mõnuga. Eriti hinnati ka eri valdkondade inimestega tutvumist ning omavaheliste kogemuste jagamist. Treenerid olid Elina Malleus ja Raili Juurikas.


SA INNOVE koolitas Rajaleidja keskuste karjäärinõustajaid ning karjääriinfo spetsialiste

Mai viimasel ning juunikuu kahel esimesel päeval koolitasid meie treenerid kokku 54 Rajaleidja keskuste töötajale lagtasemel motiveerivat intervjueerimist. Koolitused olid planeeritud selliselt, et esimesel päeval olid kõik koolitatavad koos ning vaadeldi MI teoreetilist tausta ja kujunemislugu ning harjutati MI tuumoskusi. Edasi jagunesid koolitatavad väikesteks gruppideks ning järgmistel päevadel harjutati ja praktiseeriti tuumoskusi juba MI võtmes. See oli põnev projekt nii meie treeneritele, kuna sellises formaadis tegime koolitust esmakordselt;kui ka koolitatavatelesest kahe päeva vahel oli vaja ümber orienteeruda nii ruumis, grupisuuruses kui ka koolituse intensiivsuses. Kõik osapooled jäid väga rahule ning loodame ka edaspidisele koostööle. Projektis koolitasid: Inga Karton, Raili Juurikas, Elina Malleus ja Irja Koikson.


MI algtaseme koolitus sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse tellimusel viisid EMITA treenerid Inga Karton, Kaidi Kübar, Ljudmilla Atškasov ja Imbi Suun läbi kaks 3-päevast algtaseme koolitust. Ajavahemikus aprill kuni juuni 2016 koolitati üks grupp Tallinnas ja teine Tartus. Kursusel osales kokku 28 juhtumikorraldajat.Tagasisides hindasid koolitatavad kõrgelt koolituse praktilisust ning elulisi näiteid.


Tervisemõjuritega arvestamine ja tervise edendamise võimalused sotsiaaltöös

Meie treenerid- perearst Anneli Rätsep ning sotsiaaltöötaja taustaga Reet Hindus on Tervise Aregngu Instituudi tellimusel pannud kokku kahepäevase koolituse sotsiaaltöötajatele. Kursuse läbinud saavad ülevaate tervist mõjutavatest teguritest, tervisega seotud riskidest ning oskused nende märkamiseks ja ennetamiseks sotsiaaltöös. Samuti ülevaate motiveerivast intervjueerimisest ja MI rakendamise võimalustest enda töövaldkonnas.
Sel aastal on koolitused toimunud Viljandis, Jõhvis, Pärnus ning järge on ootamas veel Tartu koolitus. Ka eelmisel aastal toimusid koolitused nelja erineva Eesti linna sotsiaaltöötajatele. Projekt on saanud head tagasisidet ja sotsiaaltöötajad on selle leindud enda jaoks väga kasuliku olevat ning selle projekti eeskujul on sel kevadel ka Harju Maavalitus oma sotsiaaltöötajaid MI vallas samade treenerite käe all koolitanud.


“Motiveerivad vestlused” Kiili Gümnaasiumi õpetajatele

Jaanuaris 2016 käisid EMITA treenerid Elina Malleus ja Raili Juurikas arutlemas Kiili Gümnaasiumi õpetajatega motivatsiooni olemuse üle  ning kuidas oma vestlusi kohandada nii, et need oleks teist osapoolt motiveerivad. 4 tundi möödusid kiirelt, ideid ja mõtteid võeti koolituselt kaasa mitmeid. Treenerid hindasid kõrgelt õpetajate heasoovlikkust ning usku oma õpilastesse.